Přihlásit se
Seznam přání (0)

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží použijte formulář v odkazu níže:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14-TI DNŮ

Pzn. Dle obchodních podmínek nelze vrátit zpět trubky, vlnovce nebo jinak upravovaný či vyrobený produkt. Více obchodní podmínky prodeje zboží, odstavec 5.1.

Formulář vytiskněte a odešlete společně s vráceným zbožím do sídla naší společnosti v Mělníku, viz KONTAKT.

V případě, že nemáte možnost tisku, je potřeba informace z formuláře sepsat a poslat na papíře se zbožím nebo na náš e-mail info@obchod-vtp.cz.

Pokud nemáte možnost otevřít přílohu dokumentu, níže naleznete požadované informace (jedná se o neaktivní formulářový vzor):

- Oznamuji tímto, že odstupuji od kupní smlouvy do 14-ti dnů u nákupu tohoto zboží (název a počet kusů):

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

- Datum objednání zboží: ………………..…………………………………………………………………………………………………..

- Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………………………………………………………………………………….

- Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………………………………….

- Číslo faktury: …………………………………………………………………......................................................................

- ID Objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

................................................ /........................

- Důvod vrácení *: ………………………………………………………………………………..................................................

- Podpis kupujícího:…………………………………………….

- Datum:…………………………………………….

- Podpis odpovědného pracovníka (jen při osobním vrácení):

…………………………………………….

(*) Jedná se o nepovinný údaj