Přihlásit se
Seznam přání (0)

Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

Kupujícímu podnikateli nemusí být ze strany obchodu umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy posuzuje pouze oprávněná osoba, jednatel kalabis@obchod-vtp.cz

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že OBCHOD-VTP.CZ si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která obchodu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím
  4. neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.